Результати ІІ етапу

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

з дисципліни «Теоретична механіка»

16.04.2015 р.

Прізвище, ім’я та по батькові учасника ВУЗ Місце
Александрович В.С. Східноукраїнський національний
університет ім. В. Даля
26
Аліфіренко П.І. Одеський національний політехнічний
університет
25
Баришполець А.В. Полтавський національний технічний
 університет ім. Ю. Кондратюка
3
Бочаров О.О. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
6
Віхров Д.М. Харківський національний університет
міського господарства ім. О. М. Бекетова
22
Головенко К.С. Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 24
Дамнаті І.Р. Київський національний університет
будівництва і архітектури
4
Дейна Є.І. Полтавський національний технічний
 університет ім. Ю. Кондратюка
12
Дем’яненко М.М. Сумський державний університет 19
Загоскін О.О. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 20
Іокімас О.С. Національний технічний університет
України «КПІ»
2
Каюков В.А. Львівський національний університет
ім. І. Франка
18
Кирик Р.С. Львівський національний аграрний
університет
16
Ковалець С.І. Київський національний університет
 ім. Т. Шевченка
1
Козачок О.О.

Київський національний університет

ім. Т. Шевченка

10
Котвицький Р.С. Національний технічний університет
України «КПІ»
15
Леонтьєва Л.С. Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 14
Либа Д.І. Харківський національний університет
міського господарства ім. О. М. Бекетова
18
Малишев С.Є. Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
10
Марченко О.О. Львівський національний університет
 ім. І. Франка
7
Маслій Є.В. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
9
Мачуга Ю.О. Львівський національний університет
ім. І. Франка
11
Мельник А.О. Київський національний університет
будівництва і архітектури
13
Монахов В.С. Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 27
Нікуліна А.М. Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара
8
Ощипок П.Є. Львівський національний аграрний
університет
11
Саранов С.Г. Національний гірничий університет України 27
Соломахін О.В. Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури
7
Солоненко В.С. Національний гірничий університет України 23
Тайбан Б.А. Одеський національний політехнічний
університет
17
Танченко С.В. Запорізький національний технічний
університет
21
Тарасов А.П. Миколаївський національний університет
 ім. В. О. Сухомлинського
28
Терновський С.А. Сумський державний університет 5
Федосенко П.В. Національний технічний університет
України «КПІ»
17
Філанова Є.В. Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
22