Публікації

Кафедрою "Механіка та Матеріалознавсто"

випускається науково-виробничий журнал

"Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничного виробництва"

ISSN 2074-1537

Науково-виробничий журнал “Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва”видається в КрНУ з 2008 року.

 

Виходить два рази на рік.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. 
Статті журналу індексуються у реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), у світовій довідковій системі «ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY», міжнародній наукометричній базі даних «INDEX COPERNICUS».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі технічних наук.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії 
КВ № 18770-7570 ПР від 30.01.2012 р.

 

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі “Архів номерів”. Статті розміщені в 
pdf- форматі.

Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується в кожному номері журналу у розділі “Правила оформлення статей до журналу”.

Мови публікації: українська, російська, англійська.

Більш детально про умови і правила публікації подано у розділах цього сайту “Правила і умови публікації”.

 

 

Консультації за телефоном: (5366) 3-11-13

або на e-mail: tehm@kdu.edu.ua ipeeva31113@gmail.com

 


Публікації

працівників кафедри механіки та матеріалознавства

НАЗВА ВИХІДНІ ДАНІ СПІВАВТОРИ
Определение оптимальных параметров заряда для контурного взрывания Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (8). – С. 39-44. Воробйов В.В., Костин  В.В., Проценко В.Е.
Определение поля внешней нагрузки в ограниченном объеме при взрывной обработке Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (8). – С. 21-32. Воробйов В.В., Маслов А.Г., Пирогов Д.Л., Троцко О.В.
Влияние параметров газоводяной завесы на снижение разлета осколков при массовых взрывах Материалы международной научно-технической конференции «Взрывная технология. Эмпирика и теорія. Достижения. Проблемы. Перспективы». Тула, 2011.

Воробйов В.В., Редько Н.Ф., Стирманов Я.Н.

Perspective design of explosive charges Journal “Nauka I studia”. – Przemysl, Poland. – 2011. – Vol. 12 No. 43. Vorobyov V.V., Lemiganska V.D.
Влияние параметров промежуточного слоя многокомпонентной забойки на изменение усилия при статическом нагружении Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (7). – С. 33-36. Воробйов В.В., Лемижанская В.Д.
Дослідження зміни ударної в’язкості гірських порід при низьких температурах Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (7). – С. 22-26. Воробйов В.В., Хорошман В.О.
Новая конструкция скважинного заряда для улучшения проработки подошвы уступа Горный вестник Узбекистана. -2010. - №4(43). –С.24-26. Воробйов В.В., Пеев А.М.
К вопросу о низкотемпературном разрушении горных пород Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КНУ, 2010. – Вип. 2/2010 (6). – С. 35-41. Воробйов В.В., Хорошман В.О.
Перспективные направления повышения эффективности взрывного разрушения горных пород Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КНУ, 2010. – Вип. 1/2010 (5). – С. 19-22. Воробйов В.В., Пеев А.М.
Оцінка похибки виміру ударної в’язкості за методом Шарпі Вісник КДУ. –Кременчук: КДУ, 2010. –Вип.1 /2010 (60). – Ч. 1. - С. 165–168

Воробйов В.В., Проценко В.Є., Стірманов Я.М.

Использование метода конечных элементов при оценке взрывостойкости сооружений Вісник КДПУ. –Кременчук: КДПУ, 2009. –Вип.6 /2009 (59). – Ч. 1. - С. 151–154 Воробйов В.В., Кипин М.М.
Исследование влияние формы заряда в донной части шпура на изменение прочностных свойств среды при взрыве Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 2/2009 (4). – С. 35-39. Воробйов В.В., Пеев А.М.
Исследование влияния начальных трещин в донной части шпура на изменение характера разрушения среды при взрыве Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 1/2008(1). – 11-15. Воробйов В.В., Пеев А.М.
Особенности использования метода граничных элементов для анализа движения трещины при взрыве Взрывное дело. Вып. №99/56. – М.: ЗАО «МВК по взрывному делу», 2008. – С.8 – 14. Воробйов В.В., Славко Г.В.
Історичні аспекти становлення поняття “сила інерції” в курсі теоретичної механіки ВісникКДПУ. –Кременчук:КДПУ, 2006. –Вип1/2006 (36). – С. 145 – 146.  Воробйов В.В., Киба С.П.
Изменение степени проработки подошвы уступа при взаимодействии зарядов с различной формой донной части Науковий вісник гірничого університету. – Днепрпотровськ:НГУ, 2005. - №3(2005). – С.31-33 Воробйов В.В., Пеев А.М., Славко Г.В.

Исследование многоточечного инициирования скважинного заряда для улучшения проработки подошвы уступа

Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Серія “Гірництво”. Зб.наук.праць.- Київ: НТУУ “КПІ”:ЗАТ “Тех.новибух”, 2003.- Вип.9.- С.101-104 Воробйов В.В., Пеев А.М., Щетинин В.Т.
Влияние разнонаправленного инициирования скважинного заряда на интенсивность дробления горнах пород Украинский союз инженеров-взрывников. Информационный бюлетень №3. –Июль-сент. 2002. – Комсомольск, 2002. – С.21-25 Воробйов В.В., Лотоус К.В, Пеев А.М., Щетинин В.Т.