Історія

Історія кафедри 

    Кафедра технічної механіки була заснована наказом першого ректора, професора Володимира Єлисейовича Маслова, 10 листопада 1974 року у зв’язку з організацією Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту. Її очолив та беззмінно керував колективом кафедри, на протязі багатьох років, 

Віталій  Михайлович  Комір

д.т.н., професор Віталій Михайлович Комір.

     Кафедра технічної механіки була заснована на базі двох дисциплін, зо викладали на час її утворення: теоретичної механіки та опору матеріалів. Згодом вона перетворилася на базу інженерної підготовки технічних спеціальностей вузу.

      До першого складу кафедри входили доценти А.І. Іванов, О.М. Овчарук, М.Г. Самойлов, старший викладач Ю.М. Марков, асистенти В.Г. Доценко, Т.Є. Копилаш, Ж.Л. Пірогова, М.І. Усик. У ті роки почали свою педагогічну діяльність наукові працівники Нападайло В.І., Воробйов В.В., Чебенко В.М.

Першим кроком колективу кафедри було створення сучасної лабораторної бази. Це стало можливим тільки завдяки ініціативі та наполегливості всього колективу, а також допомозі базових підприємств міста. Створені в короткий термін лабораторії відповідали всім вимогам вищої школи.

Особливо треба відзначити кропітку працю ветеранів філіалу – доцента Самойлова М.Г., старшого викладача Маркова Ю.М., інженера Вороніна Ю.І., учбового майстра Тендітника Г.К., а пізніше – завідуючого лабораторіями Могилки О.В. Завдяки їх старанням створені сучасні лабораторії. Лабораторія опору матеріалів є однією з найкращих серед подібних у вишах України.

Також, серед тих, кому зобов’язана кафедра своєю успішною діяльністю, треба відзначити в різні часи працювавших на ній наукових співробітників: Литовченка С.О., Євженка В.О., інженера Бачкіра Г.О., учбових майстрів: Голишева К.Б., Зоріна Д.М., Роя В.А., секретарів кафедри: Вахніної А.В., Коби І.П.

     Визнанням наукових досягнень кафедри технічної механіки є Премія ім. А.Н. Динника, присуджена Президією АН УРСР у 1989 році завідувачу кафедри д.т.н., проф. Віталію Михайловичу Коміру. А також почесна грамота видавництва «Радянська енциклопедія» у зв’язку з 50-річчям від дня заснування за плідну діяльність щодо створення енциклопедичної літератури у галузі гірничої справи та ін.


Пєєв Андрій Михайлович

Зараз кафедру очолює к.т.н, доцент - Пєєв Андрій Михайлович.

   1976 року народження. У 1998 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування". Кандидаттехнічних наук з 2006 року. У 2008р. присвоєно вчене звання доцента. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 16 років, в тому числі у Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського 16 років.

     Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації:

- з 01.11.2001 р. по 10.02.2006 р. – Кременчуцький державний політехнічний університет, асистент кафедри технічної механіки;

- з 10.02.2006 р. і по теперішній час – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, доцент кафедри технічної механіки.

- з 2.01.2015 призначений тимчасово виконуючим обов`язки завідувача кафедри механіки та матеріалознавства.

 


     В 2012 році була приєднана кафедра «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», а в 2013 році відбулося об’єднання з кафедрою «Інженерне матеріалознавство». З цього моменту кафедра отримала назву «Механіка та матеріалознавство» і стала випускаючою. 

     Нині викладачі кафедри забезпечують вивчення наступних дисциплін:

1.   механічні властивості та конструкційна

2.   міцність матеріалів

3.   опір матеріалів

4.   теоретична механіка, механіка, технічна механіка

5.   прикладна механіка

6.   прикладна теорія коливань

    При кафедрі існують аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка".

    Постановою президії ВАК України від 13 квітня 2005 р. № 26-08/3 на кафедрі технічної механіки при Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського створено спеціалізовану вчену раду К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 - "Геотехнічна і гірнича механіка".

      На кафедрі створено та виходить збірник наукових праць "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва". У ньому публікуються матеріали науково-практичних конференцій та наукові статті.

Співробітники кафедри виконують наукові дослідження з таких напрямів:

1.     механічні властивості металів та неметалічних матеріалів;

2.    розрахунки на міцність конструкцій та елементів споруд;

3.    прикладні задачі з коливань механічних систем

4.    розробка та удосконалення існуючих технологій вибухових робіт у промисловості.

    За час існування кафедри створена наукова школа "Дослідження руйнування гірських порід та крихких матеріалів під дією імпульсних навантажень". Завдяки плідній праці колективу кафедри 20 здобувачів та аспірантів захистили кандидатські дисертації. Серед них провідні працівники виробництв, фахівці науково-дослідних інститутів (ІГТМ, Криворіжський науково-дослідний гірничорудний інститут, Криворіжський гірничорудний інститут). Професорами кафедри В.В. Воробйовим, В.М. Чебенком захищені докторські дисертації.

    Науковими та методичними доробками професорсько-викладацького складу кафедри є навчальні посібники, монографії, статті, довідники, методичні розробки, авторські посвідчення та патенти на винаходи.

Будування корпусу №2   Пирогова Жанна Леонідівна
У лабораторії Навчальний процес
Комір Віталій Михайлович Марков Юрій Миколайович
Лабораторна робота Воробйов Віктор Васильович
Овчарук Олександр Максимович Учбово-допоміжний персонал