Вступ після закінчення коледжу, технікуму

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання Університет приймає випускників технікумів, коледжів за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до Додатку 5 до Правил прийому. Прийом здійснюється за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету.

Документи для вступу

- Диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього;

- Копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

- Військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку) при вступі на денну форму навчання;

- Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см без куточка;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- Оригінали та копії документів, які підтверджують пільги;

Календар вступника

Формування конкурсного бала.