Зараховані на денне відділення

2015 - 2016 навчальний рік

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст:

 7.05040301 Прикладне матеріалознавство